KONTAKT

Huvudansvarig för Skånska nationen är Kristianstads nations Qurator

Kristianstads nation:

q@krnation.se

För kontakt med de andra Skånska nationerna, se nedan

Malmö nation:

q@malmonation.com

Lunds nation:

q@lundsnation.se

Helsingkrona nation:

q@helsingkrona.se

Sydskånska nationen:

q@sydskanska.se