INSPEKTORAT

Skånska nationens gemensamma utskott utgörs av en inspektor, en proinspektor samt de 5 kuratorerna från de skånska nationerna.

Nuvarande Inspektor är Annika Björkdahl, som även är Inspektor på Malmö nation samt professor på samhällsvetenskapliga fakulteten.

Nuvarande ProInspektor är Ola Troedsson, som även är ProInspektor på Kristianstads nation.

Lista över föregående Inspektorer:

  • Stefan Sveningsson, LD