SÖK SEXMÄSTARE!

Gåsafesten, även känd som “den bästa balen du någonsin kommer att gå på”, är ett fenomen som enbart sker vart femte år här i Lund. Det som firas är att den Skånska Nationen, som år 1890 delades upp i fem nationer, återuppstår för en kväll! Under den här magiska kväll är alla som har varit eller är förmän från Lunds Nation, Malmö Nation, Helsingkrona Nation, Kristianstads nation eller Sydskånska Nationen sedan balen ägde rum sist välkomna att närvara. Vill du vara en del av den Skånska magin?

Sista ansökningsdagen är den 29:e september 2023.

___

The post as sexmästare for Skånska Nationens Gåsafest 2019 is hereby declared vacant.

Gåsafesten, also known as ”the best bal you will ever go to”, is a phenomenon that only happens every five years here in Lund. It’s a celebration of Skånska Nationen, which was divided into five nations in 1890. For one night and one night only, the five nations once more become one. During this magical evening, all those who have been or are currently active at Lunds Nation, Malmö Nation, Helsingkrona Nation, Kristianstads nation or Sydskånska Nationen since the previous bal took place will be invited to attend.

Do you want to be a part of the Skåne magic? Apply for the post as sexmästare! The last application day is September 29th 2023.

Välkommen till Skånska nationen!

Skånska nationen har en lång och komplex historia bakom sig. Numera är Skånska nationen inte längre en egen nation, utan ett starkt samarbete genom ett gemensamt utskott med de fem urpsrungliga nationerna: Malmö, Lunds, Helsingkrona, Sydskånska och Kristianstads.

Tillsammans förvaltar vi ett antal stipendier, nationens fanor och gravplats. Dessutom anordnar vi vart femte år en stor gemensam gåsamiddag på AF-borgen, ”Gåsafesten”.

Vill ni läsa mer om vår historia och annat kul finns det till förfogande här på hemsidan.

Håll koll här på när Luciastipendierna utlyses under höstterminen!