GÅSAFESTEN

Nästa Gåsafest är beräknad att inträffa den 16 november 2024.
Håll koll här för mer information!

Gåsafesten inträffar vart femte år och är anordnat av Skånska nationens gemensamma utskott. Det är en av de viktigaste traditionerna för samarbetet!

Senaste Gåsafesterna som inträffade var 2014 och 2019. Vid varje Gåsafest utnämns även en hedersledamot som framförallt har varit viktig för Skåne.

Lista över Hedersledamöter:

2014 – Björn Ranelid

2019 – Johan Glans