Månadsarkiv: oktober 2023

1 inlägg

Utlysning av Luciastipendier 2023

Härmed utlyses Luciastipendierna för höstterminen 2023.

Som medlem i en av Skånska nationerna – Lunds, Malmös, Helsingkrona, Sydskånska eller Kristianstads – har du chansen att få stipendium!

Sista ansökningsdag är 17/11 18.00(..).

Nytt för i år är att ansökningsblanketten är digital, observera att ansökningar som inkommer via post ej behandlas.

Länk till ansökningen: https://forms.gle/HgS5hTWMSzzD5SGV8

Frågor hänvisas till Qurator på din medlemsnation, alternativt till Skånska nationens sekreterare på q@krnation.se