Månadsarkiv: augusti 2023

1 inlägg

Välkommen till Skånska nationen!

Skånska nationen har en lång och komplex historia bakom sig. Numera är Skånska nationen inte längre en egen nation, utan ett starkt samarbete genom ett gemensamt utskott med de fem urpsrungliga nationerna: Malmö, Lunds, Helsingkrona, Sydskånska och Kristianstads.

Tillsammans förvaltar vi ett antal stipendier, nationens fanor och gravplats. Dessutom anordnar vi vart femte år en stor gemensam gåsamiddag på AF-borgen, ”Gåsafesten”.

Vill ni läsa mer om vår historia och annat kul finns det till förfogande här på hemsidan.

Håll koll här på när Luciastipendierna utlyses under höstterminen!